FRAGILE

 Works

Tree, wood

250 x 200 x 80 cm

 

I Carver Painter. Individual and group art exhibitions·exhibitions, fins 1990. A partir d’aquesta data treballa en la aportació artística en obra social, Art relating, nature, història i patrimoni. Dirigeix el desenvolupament de projectes artístics a la comarca de la Terra Alta (Catalunya), including: The Alphabet of Freedom,1995 Tour and sculpture "Art al Ras" for the ways of the Terra Alta, (2001 until today).

  • Name: Fràgil
  • Author: Jesús Pedrola
Contact details